Топлификација АД Скопје

Друштво за производство нa дистрибуција на топлинска енергија

 • СЕ УСВОЈУВА ТУЖБЕНОТО БАРАЊЕ

  Добиена првостепена пресуда враќање на заемите дадени на ТЕ-ТО.

  ПРЕСУДАТА »
 • ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ (презакажано)

  Хотел Континентал во Скопје, Кристална сала, 06.10.2016 18:30

  Повеќе »
 • Информација за акционерите

  Во врска со барањето за свикување на Собрание на група на акционери Ве информираме со следниот допис од Друштвото...

  Повеќе »
 • Демант на објавени информации во дневниот весник „ВЕЧЕР“

  Во врска со објавениот Повик за одржување на продолжена седница на Годишното собрание на акционери на Топлификација АД Скопје, објавен на 21.07.2016 година во вашиот дневен весник „ВЕЧЕР“, барамe...

  Повеќе »
 • Известување од нотарот

  во врска со записникот од собрание на акционери 19.07.2016 година...

  Повеќе »
 • Информација во врска со случувањата...

  Повеќе »
 • Почитувани акционери

  Записникот од седницата на продолженото собрание на акционери на Топлификација АД Скопје одржана на ден 19.07.2016 година, го водеше нотар. По добивање на официјалниот записник ќе Ве информираме за текот и настаните на седницата на собранието. Согласно Законот за трговски друштва член 407 записникот се изготвува во рок од три дена од одржувањето на собранието.

 • Презакажано собрание на акционери 2016 год.

  19.07.2016 17:00 хотел Александар Палас во Скопје, Конгресна сала 2

  Повеќе »
 • 4.Одлуката на Апелација за враќање на предметот за ЗАЕМИ

  За информирање на акционерите во врска со судскиот процес за наплата на заемите дадени на ТЕ ТО АД во периодот на градбата на објектот корисно е да се прочита делот од пресудата на апелација каде се образлага зошто предметот е вратен на повторно одлучување. Како што може да се види од маркираниот дел од документот,образложението за враќање на предметот на повторно одлучување во целост ја потврдува првостепената пресуда....

  Повеќе »
 • 3.Важна информација за акционерите

  Членот 28 од Законот за трговски друштва ги дефинира Посебните одговорности на содружниците, односно на акционерите и поради тоа за секој акционер е корисно да е информиран за одредбите во овој член.

  Повеќе »
 • 2.ВАЖНА информација за Собрание 2016

  Како дел од активностите за обезбедување подобра информираност на акционерите Ви ја доставуваме следнава информација ...

  Повеќе »
 • 1.ВАЖНА информација за Собрание 2016

  Како дел од подготовките за организирање на годишното собрание на акционери 2016 Ви ја пренесуваме следнава информација ...

  Повеќе »
 • Информација за акционерите

  Топлификација АД до 31.12.2012год. беше носител на трите лиценци...

  Повеќе »
 • Деловен план

  Деловен план 2013-2017 на Топлификација АД Скопје

  Повеќе »