Топлификација АД Скопје

Друштво за производство нa дистрибуција на топлинска енергија

ИЗВЕСТУВАЊЕ до акционери

за oдлагање на датумот на одржување на Собрание

ВАЖНА информација за Собрание 2016

Како дел од активностите за обезбедување подобра информираност на акционерите Ви ја доставуваме следнава информација...

Повеќе »

ВАЖНА информација за Собрание 2016

Како дел од подготовките за организирање на годишното собрание на акционери 2016 Ви ја пренесуваме следнава информација...

Повеќе »


Собрание на акционери 2016г.

(12.07.2016 17:00 хотел Александар Палас во Скопје, Конгресна сала 2)

Повеќе »

Информација за акционерите

Топлификација АД до 31.12.2012год. беше носител на трите лиценци...

Повеќе »

Деловен план

Деловен план 2013-2017 на Топлификација АД Скопје

Повеќе »


Сервис

За сите проблеми кои ги имате со Вашата внатрешна инсталација, јавите се на фирмата СИГ дооел Скопје тел. 3097 618